Första dagen, första steget…

Ett steg i rätt riktning- bakåt i tiden. Släktforskning, DNA , arkiv . släktled på släktled, sakta ser man trädet , bilder ur det förgångna. Glömda människor, människor vi minns, människor ur historiens mörka valv träder fram ur skuggorna. De får nytt liv precis framför mina ögon.