Första dagen, första steget…

Ett steg i rätt riktning- bakåt i tiden.

Släktforskning, DNA , arkiv . släktled på släktled, sakta ser man trädet , bilder ur det förgångna.

Glömda människor, människor vi minns, människor ur historiens mörka valv träder fram ur skuggorna.

De får nytt liv precis framför mina ögon.